Атырау, 21 января 21:09
Ночью ясно-1, утром +1
Курсы Нацбанка: $ 378.66  € 431.56  P 5.70

ТОО «Тенгизшевройл» объявляет о проведении общественных слушаний Pr

8 января в 14:54

 
«Теңізшевройл» ЖШС «Атырау облысында Королев кен орнын игерудің нақтыланған технологиялық сызбасына сәйкес өндірістік-техникалық жерасты суларын жер қойнауына айдау үшін оларды өндіру мақсатында Королев алаңын гидрогеологиялық қосымша зерттеу және сынамалы игеру (пайдалану) жобасына арналған қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау (алдын ала ҚОӘБ)» жобасы бойынша қоғамдық тыңдауды ашық жиналыс түрінде өткізетінін хабарлайды.  

Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сай «Теңізшевройл» ЖШС «Атырау облысында Королев кен орнын игерудің нақтыланған технологиялық сызбасына сәйкес өндірістік-техникалық жерасты суларын жер қойнауына айдау үшін оларды өндіру мақсатында Королев алаңын гидрогеологиялық қосымша зерттеу және сынамалы игеру (пайдалану) жобасына арналған қоршаған ортаға әсерді алдын-ала бағалауын (алдын-ала ҚОӘБ)» барлық мүдделі тараптардың қарауына ұсынады.  

Алдын ала ҚОӘБ материалдары қоғамдық тыңдау алдында қоршаған ортаға әсер етуді бағалау процесі туралы ақпаратты жұртшылықтың және барлық мүдделі тараптардың қаперіне беру мақсатында шығарылады.  

Алдын ала ҚОӘБ-нің электрондық нұсқасымен www.tengizchevroil.com сілтемесінен таныса аласыз.

Сондай-ақ, алдын ала ҚОӘБ құжаттарының толық нұсқасымен келесі мекенжайлардан танысуға болады:  

- Атырау қаласы, Әбілхайыр хан даңғылы, 52, Ғ. Сланов атындағы облыстық кітапханасы   
- Құлсары қаласы,Тайманов көшесі, 28, «Шаңырақ» қонақүйі 

Алдын ала ҚОӘБ бойынша пікірлеріңізді көрсетілген электрондық поштаға жолдауларыңызды сұраймыз: ye.murtazin@gmail.com.

Қоғамдық тыңдаудың күні мен уақыты: 7 ақпан 2019 жыл, 10:00. 
Тіркеу уақыты: 09:30.
Мекенжай: Атырау қаласы, Сәтбаев көшесі, 6, «Атырау Дастан» қонақүйі. 
ТОО «Тенгизшевройл»  объявляет о проведении общественных слушаний  в форме открытых собраний по рассмотрению проекта «Предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) к Проекту гидрогеологического доизучения и опытной разработки (эксплуатации) Королевского участка для добычи производственно-технических подземных вод для закачки их в пласт в соответствии с уточненной технологической схемой разработки Королевского месторождения нефти в Атырауской области»

В соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан, ТОО «Тенгизшевройл» предоставляет на рассмотрение всеми заинтересованными сторонами «Предварительную оценку воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) к Проекту гидрогеологического доизучения и опытной разработки (эксплуатации) Королевского участка для добычи производственно-технических подземных вод для закачки их в пласт в соответствии с уточненной технологической схемой разработки Королевского месторождения нефти в Атырауской области».

Материалы по ПредОВОС выпускаются с целью доведения до сведения общественности и всех заинтересованных сторон информации о процессе оценки воздействия на окружающую среду перед проведением общественных слушаний. 

С электронной версией ПредОВОС можно ознакомиться по ссылке: www.tengizchevroil.com

Также с полной версией документов по ПредОВОС можно ознакомиться по следующим адресам: 

- г. Атырау, проспект Абулхайырхана, 52, областная библиотека им. Г. Сланова

- г. Кульсары, ул. Тайманова, 28, гостиница «Шанырак»

Просим направлять ваши комментарии по ПредОВОС на электронную почту: ye.murtazin@gmail.com.

Дата и время проведения общественных слушаний – 7 февраля 2019 года в 10:00 ч. 
Начало регистрации в 09:30 ч.
Адрес: г. Атырау, пр. Сатпаева, 6, отель «Атырау Дастан». 
Tengizchevroil LLP announces Public Hearing in open meeting format dedicated to Preliminary Environmental Impact Assessment (Pre-EIA) Project for Additional Hydrogeological Appraisal and Pilot Development (Operation) of Korolev Area for the purpose of Technical Subsurface Water Production for its Injection into the Reservoir in accordance with the Updated Technological Scheme for Development of Korolev Oil Field in Atyrau Oblast

In accordance with the nature protection regulations of the Republic of Kazakhstan, Tengizchevroil LLP presents Preliminary Environmental Impact Assessment (Pre-EIA) Project for Additional Hydrogeological Appraisal and Pilot Development (Operation) of Korolev Area for the purpose of Technical Subsurface Water Production for its Injection into the Reservoir in accordance with the Updated Technological Scheme for Development of Korolev Oil Field in Atyrau Oblast for review by all interested parties.

The Pre-EIA materials are issued with intent to inform the public and all other stakeholder of the Environmental Impact Assessment process prior to Public Hearing.    

You may find the electronic version of the Pre-EIA by following the link: www.tengizchevroil.com

In addition, the complete set of the Pre-EIA documentation is available at the following addresses:  

- Oblast Library named after G. Slanov, Abulkhair Khan, 52, Atyrau 
- Shanyrak Hotel, Taimanov Street, 28, Kulsary

Please send any comments regarding the Pre-EIA you may have to ye.murtazin@gmail.com.

The Public Hearing will be held at 10:00 a.m. on February 7, 2019. 

Registation will start at 09:30 a.m.
Address: Atyrau Dastan Hotel, Satpayev Street, 7, Atyrau.

Нашли ошибку? Выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter.
 

3580 просмотровНа главную Поделиться:

Комментарии отключены

Подпишитесь и узнавайте о новостях первыми


На главную