Atyrau, February 24 18:49
 clearВ Атырау -11
$ 449.88
€ 486.64
₽ 4.83

Contact us

 

 

Shared e-mail address of Ak Zhaiyk editors:
editors@azh.kz

Chief editor:
Azamat MAYTANOV
a.maytanov@azh.kz, maytanov_aza@mail.ru
landline.: +7 7122 30 66 31

Editor's adviser:
Sabyr KAIRKHANOV
 

First Deputy Editor:
Mikhail PALICHEV
m.palichev@azh.kz
landline: +7 7122 30 66 31

 

Reporters:
Zulfiya ISKALIEVA
z.iskalieva@azh.kz

Zulfiya BAINEKEYEVA
z.bainekeyeva@azh.kz

Anastasia ALYUSHINA
alyushina@azh.kz
landline: +7 7122 27 23 68
landline: +7 7122 27 27 83

Murat SULTANGALIYEV
m.sultangaliev@azh.kz
landline: +7 7122 27 23 67

Lyazzat KARAZHANOVA -  AZH correspondent in oblast
l.karazhanova@azh.kz
landline: 27 02 40, 27 02 50

Saule TASBULATOVA - AZH correspondent in Astana
s.tasbulatova@azh.kz

Digest and proofreading
corrector@azh.kz
landline: +7 7122 27 27 82

Owner and publisher:
Ak Zhaiyk LLP

Chairman:
Abdilda MUKASHEV

Administration:
Shared e-mail address:
office@azh.kz

Director:
Ainur SAPAROVA
a.saparova@azh.kz
landline: +7 7122 27 25 71

Accounts department:
landline: +7 7122 27 22 54

Department of polygraphy:
Gulbala SARIPOVA
landline: +7 7122 27 22 44

Address of editorial office and administration:
060011, 5 Zharbossynov, Atyrau, Kazakhstan