6 комментарий

1 Аноним 8 маусым 2012 00:16
ол олтируи мумкин емес, 14-адам олтиргенше карап турдыма?
4   4

2 Аноним 8 маусым 2012 10:27
Мумкин емес ол
5   1

3 Аноним 8 маусым 2012 22:01
Иманды болсын!
4   2

4 Аноним 11 маусым 2012 15:38
мумкин емес онын олтириуи
4   3

5 Аноним 11 маусым 2012 21:45
Бари мумкин!!!
4   4

6 Аноним 11 маусым 2012 23:36
Сонда осыншама адам олими осылай жас жигиттин мойынына илип тастайды ма? Букил халык сенбейди бул жайга, неге билик халыкты акымак санайды? Елбасы неге шешпейди бул маселени? Бул жай маселе емес адам олими гой.
4   4

Бұл жаңалыққа комментарий жазуға тыйым салынған.