2 комментарий

1 Аноним 29 шілде 2011 13:30
умирзаховка киын боп жаткан жок пе екен? :)
10   9

2 Аноним 29 шілде 2011 16:37
киын ба, киын емес пе, оны умирзаковтын ози шешсин. не болганда да орын ауыстыру биреуге кажет болган да
9   8

Бұл жаңалыққа комментарий жазуға тыйым салынған.